Privacy policy

Mondhygiëne voor peuters

Privacyverklaring

We informeren je graag over de verwerking van je persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens en medische gegevens slaan we digitaal in ons elektronisch patiëntendossier op om goede zorg aan je te kunnen verlenen. Dit doen we volgens ons privacybeleid.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy. In deze privacy- en cookieverklaring informeren we je over hoe we met je gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze diensten en als patiënt bij ons ingeschreven te staan, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook in onze praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die je rechtstreeks aan ons doorgeeft of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Dit zijn gegevens die je mag verwachten die wij als mondhygiënistenpraktijk nodig hebben om ons werkt te kunnen doen ter bevordering van de gezondheid en het uitvoeren van onze diensten:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • E-mailadres(sen)
 • Telefoonnummer(s)
 • Gegevens betreffende je algehele gezondheid
 • Tijdstip van je afspraak
 • Gegevens over (behandel)bezoek
 • Gegevens over de staat van je mondgezondheid
 • Soort (uitgevoerde of uit te voeren) verrichtingen met bijbehorende kosten
 • Röntgenfoto’s
 • Mondfoto’s
 • De naam van je zorgverzekeraar
 • De naam van je andere zorgverleners

Grondslag voor gegevensverwerking

We mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van je verwerken als we dat doen op basis van een juridische grondslag. We verwerken je persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen we je persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken we voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van je dossier om je bij de praktijk in te schrijven
 • Het bijhouden van je medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het uitvoeren van een behandeling
 • Het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren
 • Het versturen van een bevestiging of herinnering e-mail
 • Het versturen van een factuur of betalingsverzoek direct
 • Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten
 • Het doen van onderzoek over de gegevens van de groep 18 t/m 25 jaar die gebruikt maakt van de gratis behandelingen

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

We verstrekken je persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Gegevensverstrekking zonder je toestemming vindt plaats als dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen jou en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. Denk hierbij aan een verwijzing naar kaakchirurg, huisarts, tandtechnisch laboratorium of factoringbedrijf. Hierbij beperken we ons tot alleen de noodzakelijke gegevens, zoals NAW-gegevens en BSN-nummer (alleen andere zorgverleners/instellingen).

Bewaartermijnen

We zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van je medische gegevens hanteren we de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we, indien nodig, ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Je hebt het recht deze gegevens eerder te laten verwijderen.

Beveiligingsmaatregelen

Om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben we passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Binnen de praktijk is een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd. Je gegevens zijn beveiligd met meerdere geëncrypte wachtwoorden achter software ontwikkeld voor tandheelkundige praktijken.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om je van dienst te zijn, hebben we op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. We maken je er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. We raden je aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat je daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

We hebben ervoor gekozen geen gebruik van cookies te maken op onze website. Met behulp van cookie detectoren scannen we regelmatig of er eventuele cookies van derden op ons website te vinden zijn.

Je rechten

Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van je gegevens. Ook kun je ons verzoeken om je gegevens aan jou of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van je gegevens. Je kunt bovendien je toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. Je kunt je verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen naar info@five25.com.Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op je verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan, dan kun je een klacht hierover indienen bij de praktijk of als dit niet tot een gewenst resultaat leidt, de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de praktijk vind je onderaan de website. Die van de Autoriteit persoonsgegevens vindt je hier.

Afspraak maken?

Sluit je aan bij de nieuwe manier van mondzorg. Begin nu, daar heb je je leven lang voordeel van.

Locatie Heemstede

Locatie Amsterdam Noord

Locatie Landsmeer

Locatie Amsterdam Prinsengracht

Locatie Zaandam