Een gezonde mond is de basis voor je gezondheid

Slechts 17% van de jongeren van 25 jaar heeft een gaaf en gezond gebit. Dat gaan we veranderen! Met onze nieuwe aanpak gaan we gaatjes en tandvleesproblemen voorkomen.

Five25 Mondhygiënistenpraktijk
Eijmbert Noordermeer Oprichter Five25

Missie

Bij Five25 Mondhygiënisten is onze missie om hoogwaardige mondzorg te bieden en een gezonde mondgezondheid te bevorderen voor iedereen. We streven ernaar om onze patiënten te voorzien van deskundige behandelingen en preventieve zorg, gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke en innovatieve inzichten. Ons toegewijde team van mondhygiënisten staat klaar om persoonlijke aandacht en ondersteuning te bieden, met als doel een stralende glimlach en een optimale mondgezondheid voor elke patiënt!

Visie

Onze visie is om de leidende specialist te zijn in preventieve mondzorg voor jong en oud. Bij Five25 Mondhygiënisten streven we ernaar om voorop te lopen in innovatie, technologie en behandelingen, om zo de gezondheid van onze patiënten te bevorderen en te beschermen. We geloven in een holistische aanpak waarbij we niet alleen gericht zijn op de mondgezondheid, maar ook op het welzijn van onze patiënten als geheel. Ons uiteindelijke doel is om bij te dragen aan gezonde monden, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de mondzorg voor iedereen, zodat onze patiënten een leven lang kunnen genieten van een gezonde glimlach.

Innovatieve controle

Gratis behandelingen voor 18 tot en met 25 jaar

Bij onze Five25-praktijken bieden we gratis behandelingen aan voor jongeren van 18 tot en met 25 jaar vanwege lopend onderzoek.

Wist je dat 83% van de 18- tot 25-jarigen minstens één gaatje heeft? Onze aanpak is gericht op het in kaart brengen van deze situatie en het geven van juiste tips voor zelfzorg. We willen samenwerken om nieuwe gaatjes te voorkomen en de mondgezondheid te verbeteren en te behouden. Met behulp van de nieuwste technologieën kunnen we effectieve preventie realiseren, zoals het opsporen van tandplak ouder dan 48 uur en het vroegtijdig detecteren van beginnende gaatjes.

Deze gratis behandelingen blijven beschikbaar zolang het onderzoek loopt. Als je je aanmeldt en gebruik maakt van de gratis behandelingen, geef je automatisch toestemming voor het gebruik van de verzamelde (geanonimiseerde) gegevens voor ons onderzoek.

Kernwaarden

Kwalitatieve Preventieve Mondzorg

Bij Five25 Mondhygiënisten staat kwalitatieve preventieve mondzorg centraal in alles wat we doen. We zijn vastbesloten om hoogwaardige mondzorgdiensten en -behandelingen te leveren die zich richten op het voorkomen van mondproblemen en het bevorderen van de mondgezondheid. Ons team zet zich in om op hoog niveau effectieve en veilige mondzorgbehandelingen te bieden, die voldoen aan professionele normen en beste praktijken.

Ons streven is niet alleen gericht op het behandelen, maar vooral op het voorkomen van tandheelkundige problemen en het behoud van een goede mondgezondheid. We omarmen een preventieve aanpak door maatregelen zoals regelmatige controles, tandheelkundige reinigingen, fluoridebehandelingen en passende voorlichting aan te bieden.

Bij Five25 Mondhygiënisten geloven we dat het voorkomen van mondproblemen essentieel is voor het bereiken van een stralende glimlach en een gezonde mond op de lange termijn. Onze inzet voor kwalitatieve preventieve mondzorg weerspiegelt onze toewijding aan de gezondheid en het welzijn van al onze patiënten.

Innovatie

Bij Five25 Mondhygiënisten omarmen we innovatie als drijvende kracht achter onze voortdurende groei en verbetering. We geloven in het belang van op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de mondzorg en het verkennen van nieuwe en geavanceerde technieken. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat innovatie soms betekent dat we buiten de gebaande paden treden en zelfs een beetje rebels durven te zijn om onze doelen te bereiken.

Ons toegewijde team van mondhygiënisten staat open voor nieuwe ideeën en benaderingen in de mondzorg. We zorgen voor bij- en nascholing en zorgen dat onze behandelaars zich voortdurend kunnen blijven ontwikkelen en hun kennis en vaardigheden vergroten. We moedigen creativiteit en vernieuwing aan, omdat we geloven dat dit ons in staat stelt om betere en effectievere zorg te bieden aan onze patiënten.

In onze zoektocht naar innovatie experimenteren we met geavanceerde technologieën en behandelmethoden, met als doel onze patiënten de best mogelijke zorg te bieden. We omarmen nieuwe inzichten en onderzoek en passen deze toe in onze praktijk om de resultaten te verbeteren en de mondgezondheid van onze patiënten te bevorderen.

Door buiten de gebaande paden te treden en soms rebels te zijn, streven we ernaar om voorop te lopen in de mondzorgindustrie en een positieve verandering teweeg te brengen in het welzijn van onze patiënten. Bij Five25 Mondhygiënisten zien we innovatie als een cruciaal element in het verwezenlijken van onze visie op gezonde monden voor iedereen.

Social Responsibility

Bij Five25 Mondhygiënisten nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. We zijn ons ervan bewust dat onze invloed verder reikt dan alleen onze patiënten. Als onderdeel van de gemeenschap willen we positief bijdragen aan de mondgezondheid en het welzijn van mensen om ons heen. We streven ernaar om maatschappelijke impact te maken door bewustwording over mondgezondheid te vergroten en preventieve mondzorg te bevorderen. We zetten ons in voor het delen van waardevolle informatie en educatie, zodat mensen beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over hun mondgezondheid.

Daarnaast zetten we ons in middels lokale initiatieven voor mondzorgtoegankelijkheid voor kwetsbare groepen. We geloven dat iedereen recht heeft op een gezonde glimlach en proberen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te vervullen door middel van samenwerking en betrokkenheid in de gemeenschap. Bij Five25 Mondhygiënisten zien we innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid als essentiële pijlers van onze praktijk. We blijven ons inzetten voor het bevorderen van mondzorg op het hoogste niveau en dragen bij aan een positieve verandering in de levens van onze patiënten en de gemeenschap als geheel.

Afspraak maken?

Sluit je aan bij de nieuwe manier van mondzorg. Begin nu, daar heb je je leven lang voordeel van.

Locatie Heemstede

Locatie Amsterdam Noord

Locatie Landsmeer

Locatie Amsterdam Prinsengracht

Locatie Zaandam